Van de drie miljoen ouderen die ons land telt, demonstreerden er afgelopen 15 juni 2.000 in Amersfoort voor meer koopkracht. Met FNV senioren, de organisator van de manifestatie, eisten ze: pensioenen die aangepast worden aan de prijsstijgingen, behoud van de ouderenkortingen, gematigde huurverhogingen en een gelijkblijvende of lagere zorgpremie. Het is onwaarschijnlijk dat al deze kostbare wensen uitkomen. Senioren hebben sinds de crisis weliswaar armslag ingeleverd, maar hun inkomenszekerheid is nog altijd top, rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Op een schaal van 1 tot 10 scoren 65-plussers een 9,5 qua inkomenszekerheid, terwijl 18- tot 64-jarigen een dikke onvoldoende krijgen: een 4,7. Ook de armoede onder ouderen is relatief laag, toont het onderzoek Armoedesignalement 2014. In 2013 was 2,6% van de 65-plus koppels arm, terwijl van de 35- tot 45-jarigen 10% arm is, bijna vier keer zoveel.

Waarom dan toch die ontevredenheid? Het is de kloof tussen pensioenverwachtingen en de werkelijkheid. Vooral gepensioneerde babyboomers zitten hiermee. Deze krasse zeventigers dachten hun carrière te verruilen voor een eeuwig doorbetaalde vakantie met Zwitserlevengevoel. Maar nee. Pensioenkoopkracht blijkt te kunnen krimpen. Want steeds meer Nederlanders halen hun eeuwfeest, terwijl beurscrashes, crises, een lage rentestand en een groeiende levensverwachting pensioenfondsen en staatsfinanciën meer kunnen schaden dan we vroeger hoopten. Daarom moeten (aanstaande) pensionada’s leven met een pensioenbelofte die kleiner en onzekerder is dan voorheen.

En toch heerst het hardnekkige idee dat een gepensioneerde geen geld meer verdient. Goed, wat onbetaald oppaswerk of klusjes thuis mogen, maar het moet niet op werken lijken. Geen wonder dat veel gepensioneerden aanvankelijk opvliegen tegen de muren. Als daar ook nog geldtekort bijkomt, is het tijd om betaald in actie te komen. Bijvoorbeeld met mijn bijklus-top 5 voor senioren.

1.Laat u gesubsidieerd betalen voor het oppassen op de kleinkinderen. Dat lukt als u een gastouderdiploma plus een EHBO-diploma gericht op kinderen heeft of haalt (zie tinyurl.com/erkend-gastouder). Met deze papieren laat u zich inschrijven bij een erkend gastouderbureau. De kinderen (en anderen) kunnen u dan als gastouder inhuren met overheidssubsidie die, afhankelijk van hun inkomen, kan oplopen tot ruim 90%.

2.Is uw beurs krap, maar uw woning ruim? Verhuur een kamer aan een student. Als deze bij de gemeente staat ingeschreven op uw adres en voor langere tijd van u huurt, dan geldt de kamerverhuurvrijstelling. U mag dan maandelijks maximaal €422 aan huur (all-in) belastingvrij ontvangen. Dat is maximaal €5.069 per jaar. Deze vrijstelling geldt niet voor de verhuur van zelfstandige woonruimte.

3.Klus bij als vrijwilliger. Vergoedingen voor vrijwilligerswerk zijn, zonder kostenspecificatie, belastingvrij als u hooguit €150 euro per maand, en niet meer dan €1.500 per jaar ontvangt. Een onbelaste vrijwilligersvergoeding per uur mag maximaal €4,50 zijn. Een voorbeeld van vrijwilligerswerk is overblijfouder op een basisschool.

4.Begin een thuishotel. Via airbnb.com of wimbu.nl kunt u wereldwijd een particuliere woning of kamer verhuren. De inkomsten minus de kosten moet u opgeven aan de belastingdienst, maar als kostenpost geldt ook de eventuele hypotheekrente over het verhuurde deel van uw huis. Wie (een stukje van) zijn huurwoning verhuurt, moet toestemming hebben van de verhuurder.

5.Schrijf u in bij een 65-plus uitzendbureau voor een functie als conciërge, huismeester, bezorger, administratief medewerker, chauffeur enzovoorts. Alle inkomsten ontvangt u bovenop de AOW en een eventueel aanvullend pensioen. Als uw belastbaar inkomen onder de €34.000 blijft, houdt u van de bijverdienste zo’n 80% over. Dat geeft het verloren Zwitserlevengevoel weer wat glans.

CBS-cijfers

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lopen 65-plussers het minste risico op langdurige armoede, want de (volledige) AOW-uitkering ligt boven de armoedegrens. Daarnaast hebben de meeste ouderen volgens het CBS een aanvullend pensioen of vermogen. Dit in tegenstelling tot eenoudergezinnen met jonge kinderen. Een op de drie van hen moet rondkomen van een laag inkomen. En een op de tien doet dat al minstens vier jaar lang. Ook een op de drie niet-westerse huishoudens heeft een laag inkomen. Ook zijn allochtonen zes keer zo vaak als autochtonen langdurig arm.