Ruim een kwart van de Nederlandse vrouwen verdient meer dan hun partner, toont een peiling van ING Bank. In 2012 was dit nog minder dan 20 procent. Nadert de financiële vrouwenemancipatie het eindpunt? Absoluut niet. Want geld gaat niet puur over geld, maar vooral over emoties. En die emoties kunnen opspelen als een vrouw de hoofdkostwinner in een relatie is. Want in haar hart voelt de doorsnee vrouw zich nog altijd de expert in zorg en huishoudelijke taken, terwijl de stereotype man diep van binnen vindt dat hij de hoofdkostwinner hoort te zijn. Als een vrouw dan toch meer verdient dan hij, ontstaat emotionele verwarring. Zij kan hem (onuitgesproken) gaan verwijten dat hij te weinig bijdraagt. En hij voelt zich ondergewaardeerd. Dat resulteert in spanningen, schaamte en schuldgevoelens. En als dan, zoals vaak, ook nog schoonouders en vrienden schamper of neerbuigend reageren, loopt je relatie gevaar.

Downdating door een vrouw –een liefdesrelatie aangaan onder haar niveau- is het laatste financiële en emancipatoire taboe. Goed, een top-advocate met een parttime leraar of kunstenaar kan sociaal gezien nog door de beugel. Maar als ze met een vrachtwagenchauffeur of stadswacht aan komt, kan ze rekenen op commentaar. Mede hierdoor houden veel vrouwen zich veilig vast aan hun traditionele rol. Onderzoek van de Universiteit van Chicago toont zelfs dat vrouwen met hoge verdiencapaciteiten vaker thuismoeder worden dan vrouwen met minder verdienvermogen!

Toch kan downdaten een uitstekende keuze zijn. Want voor het exploderende aantal hoog opgeleide vrouwen zijn er simpelweg onvoldoende nóg hoger gekwalificeerde kerels. Maar hoe verwissel je de traditionele rollen zonder problemen? Volgens Farnoosh Torabi, schrijfster van het boek ‘When she makes more’ is dat een terrein vol emotionele valkuilen. Met haar tips, kom je verder.

Kruip om te beginnen in het mannenbrein. Een man heeft een ego. Hij is geboren om actief een bijdrage te leveren en verantwoordelijkheid te dragen. Ga hem dus niet bemoederen, bekritiseren, corrigeren of terechtwijzen. Vraag oprecht om zijn advies, hulp en mening (ja, zelfs als je denkt zonder te kunnen). Zorg als ‘vrouw met de broek aan’ ook dat hij meebeslist en meewerkt aan de gezamenlijke geldzaken, bijvoorbeeld door betalingen te regelen. Geef hem daarnaast inzicht in jouw geldzaken –want stel dat je overlijdt. Denk tot slot niet dat jij het vetorecht hebt, omdat jij (meer) betaalt. Deel de macht.

En tweede valkuil is jouw huishoudelijke taken naar je man te willen delegeren. Of ze zelf te blijven doen, waardoor je een burn out oploopt. Besteed die taken uit. En hou geen scorebord bij van zijn huishoudelijke kwaliteiten. Hij is wellicht geen schoonmaakkampioen, maar leest hij de kinderen geweldig voor.

Dan de buitenwereld nog. Want downdating kan leiden tot bezorgde en schampere reacties van ouders en minder ambitieuze moeders. Lach erom. Laat je man desnoods demonstratief betalen (met jouw pinpas) als de kritische buitenwereld toekijkt. Al met al moet de kostwinnende vrouw allerlei dingen doen waar de maatschappij en biologie haar niet op hebben voorbereid. Sorry dames, daar moet je doorheen als je écht een geëmancipeerde carrièrevrouw wilt zijn.