Met de economische zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw is het nog altijd miserabel gesteld, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) afgelopen januari. Toch is er, zo blijkt uit een peiling van ING, tegelijkertijd een groeiende groep dames die meer verdient dan hun mannelijke partner. In 2016 gold dit voor ruim een kwart van de koppels, tegen nog geen twintig procent in 2012. Volgens de meeste ondervraagden maakt het niks uit welke van de partners het meeste verdient. Althans, dat zeiden ze. Volgens Farnoosh Torabi, schrijfster van het boek ‘When she makes more’ is dat een sociaal wenselijke leugen. Want geld gaat niet puur over geld, maar vooral over emoties. En die emoties spelen op als een vrouw de hoofdkostwinner is. Oorzaak: De stereotype man vindt diep van binnen dat hij de broodwinner hoort te zijn, terwijl de doorsnee vrouw zich nog altijd de expert in zorg en huishoudelijke taken voelt. Als ze dan toch meer verdient dan hij, kan emotionele verwarring ontstaan. Hij voelt zich nutteloos en ondergewaardeerd. En zij kan hem (onuitgesproken) gaan verwijten dat hij te weinig bijdraagt. Dat kan resulteren in spanningen, schaamte en schuldgevoelens. Als dan, zoals vaak, ook schoonouders en vrienden schamper reageren, loopt een relatie gevaar.

Man-vrouw-koppels die de traditionele verdienrollen omdraaien -omkeerkoppels- staan voor kwesties waar de maatschappij en biologie hun niet op hebben voorbereid. Volgens Torabi helpt het als kostwinnende dames begrip ontwikkelen voor het typische mannenbrein. Stap af van het idee dat je het vetorecht hebt omdat je meer verdient, tipt ze vrouwen. Een man heeft een ego. Zijn biologie bepaalt dat hij actief een bijdrage wil leveren en verantwoordelijkheid wil dragen. Juist bij omkeerkoppels moeten vrouwen hun minder verdienende man dus niet gaan bemoederen, bekritiseren, corrigeren of terechtwijzen. Ze kunnen beter zijn advies, hulp en mening vragen (zelfs als ze menen zonder te kunnen). Verder moeten ‘vrouwen met de broek aan’ hun man inzicht geven in hun geldzaken -want stel dat ze overlijdt- en deze actief laten meewerken aan de financiën, bijvoorbeeld door hem de betalingen te laten regelen.

Mannen houden niet van domme vrouwen. Ze houden van vrouwen die zich zo nodig dom kunnen houden en dat is juist een staaltje van intelligentie. Roy Eldridge, Amerikaans jazztrompetist 1911-1989

Een valkuil voor omkeerkoppels is dat vrouwen de huishoudelijke taken willen gaan delegeren aan hun man, schrijft Torabi. Of dat ze die zelf blijven doen, waardoor ze een burn out oplopen. Besteed die klussen liever uit. En hou geen scorebord bij van elkaars huishoudelijke kwaliteiten. Hij is wellicht geen schoonmaakkampioen, maar leest de kinderen geweldig voor.

Dan de buitenwereld nog. Want omkeerkoppels veroorzaken niet zelden neerbuigende of bezorgde reacties van ouders en vrienden. Goed, de combi van een top-advocate met een kunstenaar of parttime leraar kan sociaal gezien nog door de beugel. Maar als mevrouw aankomt met een vrachtwagenchauffeur of stadswacht, kan ze rekenen op commentaar. Strooi de buitenwereld dus zand in de ogen, tipt Torabi. Bijvoorbeeld doordat de man demonstratief afrekent. Niemand zal zien dat het met haar persoonlijke creditcard was.