‘Geen idee’ of ‘Dat laat ik aan mijn man over’. Dat soort dingen zeggen veel Nederlandse vrouwen lacherig als je vraagt naar hun pensioen, beleggingen of andere geldzaken. Qua financiële risico’s schaatsen ze hiermee op flinterdun ijs. Want een reeks van factoren maakt vrouwen, zowel in rijke als arme landen, financieel kwetsbaarder dan mannen, beschrijft de studie ‘Fearless Woman: Financial Literacy and Stock Market Participation’ van De Nederlandsche Bank (DNB). Zo verdienen vrouwen per uur gemiddeld minder dan mannen en werken ze minder betaalde uren, waardoor ze minder carrière maken, minder vermogen hebben en minder pensioen opbouwen. Verder blijkt dat vrouwelijke ondernemers moeilijker een lening of durfkapitaal lospeuteren dan mannen. En dat ze daarop meer rente betalen. Ook zijn dames nogal huiverig voor beleggen. Als ze dat al doen, mijden ze graag risico’s. Daardoor groeit hun vermogen, ten opzichte van dat van mannen, vaak met een slakkengang.

Waarom doen vrouwen toch zo laconiek en angstig als het gaat om geld? Eén oorzaak, zo toont dit en eerder DNB-onderzoek, is dat ze minder dan mannen weten over financiële begrippen: ze zijn gemiddeld lager financieel geletterd. Wie financieel lager geletterd is, kan economische informatie minder goed verwerken en minder goed geïnformeerd beslissen over financiële planning, vermogensopbouw, schulden en pensioen. Er is dan ook een positief verband tussen financiële geletterdheid en de animo voor beleggen. Daarom bezit, zo toont het DNB-onderzoek, slechts 20% van de Nederlandse vrouwen aandelen tegen 34 procent van de mannen.

Als er geen vrouwen bestonden, zou al het geld in de wereld waardeloos zijn. Aristoteles (384 v. C – 322 v. C.), Grieks filosoof

Wegens die vrouwelijke huiver voor beleggen, doken de onderzoekers dieper in die kenniskloof tussen de seksen. Het blijkt dat vrouwen vaker dan mannen ‘Weet niet’ antwoorden op multiple choice vragen over samengestelde rente, inflatie en risicospreiding. Daarom verwijderden de onderzoekers die optie ‘weet niet’ in een tweede test. In plaats daarvan moesten de respondenten aangeven hoe zeker ze van hun antwoord waren. En ineens verdubbelde het percentage vrouwen dat alle vragen goed beantwoordde van 30 naar 60 procent. Vrouwen weten dus meer over beleggen dan ze denken, maar ze twijfelen aan hun kennis, en gaan daarom vaak niet beleggen.

Maar als je niks durft dan leer je niks over beleggen en blijf je twijfelen. Hoe doorbreek je dat? Een experiment van Amerikaanse onderzoekers biedt een uitweg. Het blijkt dat de financiële geletterdheid én het zelfvertrouwen van vrouwen stijgt als je ze met een klein bedragje laat spelen op de beurs (minder dan $50). Daarna gaan ze vaker zelf met beleggen aan de slag. Dat is verstandig, want dames zitten gemiddeld matig in hun slappe was, terwijl ze lang leven. Gewoon doen dus, mevrouw. Dan hoef je ook nooit meer zoiets geks te antwoorden als: “Geen idee. Dat laat ik over aan mijn man.”

Hoe crisisbestendig ben jij? Test jezelf hier!

Gratis de Crisiskalender bij aankoop van het boek ‘Crisis. Wat te doen? Klik hier voor de actie 😊