Geld laat bijna niemand onberoerd. Alleen al de gedachte aan euro’s kan mensen hevig emotioneren. En voor je het weet doe je, door hebzucht, opwinding, angst, stress of jaloezie, minder verstandige tot ronduit dwaze dingen met je poen. Je reserveert bijvoorbeeld niks voor financiële pech, steekt je hele bezit in één riskante belegging, leent voor consumptie of blijft angstig zitten op tonnen niet renderend spaargeld. De gevolgen variëren van tegenvallers en onzekerheid tot verliezen en schulden. Met alle stress en tobberijen van dien. Hoe voorkom je dat? Anders gezegd: hoe zorg je dat je zo omgaat met geld dat je financiële rust en tevredenheid bereikt? Daarover gaat de studie ‘The road to financial satisfaction’ van vijf Nederlandse en een Italiaanse gedragseconoom. Ze identificeerden een aantal factoren die jouw kans op financiële tevredenheid beïnvloeden.

Financiële tevredenheid gaat over de mate waarin je gelukkig bent met je financiële omstandigheden. De onderzoekers vroegen er ruim 5000 respondenten naar. Hun antwoorden zetten ze af tegen gegevens over hun financiële gedrag, kennis van geldzaken, financieel zelfvertrouwen en persoonlijke eigenschappen zoals toekomstgerichtheid en zelfdiscipline. Het blijkt dat financieel zelfvertrouwen de sterkste voorspeller is van financiële tevredenheid, gevolgd door de mate waarin iemand toekomstgericht is en zichzelf financieel bekwaam vindt. Dat klinkt niet zo verrassend. Maar let op. Er kwamen ook twee factoren uit de bus die je financiële geluk kunnen schaden. Gek genoeg zijn dat zelfcontrole – in de vorm van het kunnen beheersen van impulsaankopen – en financiële kennis. Blijkbaar wordt een mens niet zo blij van zichzelf financieel beperken en financiële weetjes vergaren.

Geld is als een zesde zintuig, zonder welk men geen volledig gebruik van de andere vijf maken kan. William Somerset Maugham (1874-1965), Brits schrijver

Het lijkt erop dat financiële tevredenheid draait om evenwicht: je moet zorgen dat je grip hebt op je geld en toekomst, maar je daar niet zo krampachtig in vastbijten dat je hele leven om euro’s draait. Die balans klopt mooi met de definitie van gezond financieel gedrag van de Amerikaanse financieel psychologe Kathleen Gurney, auteur van ‘Your Money Personality. What it is and how you can profit from it’ (1988). Volgens Gurney is je geldgedrag goed als je: het belang van geld niet ontkent maar ook niet overdrijft, als je snapt hoe geld je beïnvloedt en andersom hoe jij invloed hebt op je geld, als je geld niet ziet als een doel, maar als een beloning voor inspanningen, als je geld onder controle hebt in plaats van andersom, en als geld je plezier, tevredenheid en zekerheid verschaft. Check zo nu en dan of jij aan de vijf criteria van Gurney voldoet. Overdrijf intussen niet met consuminderen, rendementen checken, optimaliseren van winsten, onnodig beknibbelen en maximale bedragen reserveren voor ooit. Daar word je ongelukkig van.

Gratis de Crisiskalender bij aankoop van het boek ‘Crisis. Wat te doen? Klik hier voor de actie 😊

Hoe crisisbestendig ben jij? Test jezelf hier!