Voor de wet zijn man en vrouw gelijk, maar in persoonlijke geldzaken zijn we nog niet zo ver. We zitten met tradities en gewoontes. En natuurlijk met de biologische verschillen tussen de seksen, die nooit zullen verdwijnen. Dat is prima als een vrouw en een man, net als tortelduifjes, levenslang samenblijven. Maar als hun liefdesbootje schipbreuk lijdt – wat vaak gebeurt – zijn de rapen gaar. Althans, voor mevrouw. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verliest een vrouw bij een scheiding gemiddeld bijna een kwart van haar koopkracht. Meneer gaat er juist op vooruit. Volgens het CBS boeken heren na een scheiding een mediane koopkrachtwinst van drie procent.

Als twee partners met elkaar breken, trekt er vaak eentje financieel aan het kortste eind. Waarna die spijtig denkt: had ik dit maar gedaan of dat gelaten. Kijk daarom, liefst voordat je in een liefdesnestje springt, nuchter naar een paar essentiële lange-termijnzaken. Zoals: Hoe gaan we de lusten en lasten eerlijk verdelen, ook als er kinderen komen? Hoe gaat het verder als we van elkaar af willen? Of als een van ons (vandaag al) overlijdt? De volgende top drie financiële relatietips voorkomt een hoop narigheid.

De echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk; ik geloof dat het huwelijk slechts een paar weken ouder is. Voltaire (1694-1778), Frans schrijver en filosoof

Verdeel ten eerste de huishoudelijke kosten eerlijk. Dat betekent niet dat je je halve vermogen aan je partner moet geven. Wel is eerlijk dat wie het meeste verdient, het meest betaalt. Dat lukt door ofwel bij te dragen naar rato van jullie netto arbeidsinkomen of allebei evenveel over te houden. Dat laatste pakt vaak het eerlijkst uit als één partner meer zorgtaken verricht. Deze afspraak staat dan ook regelmatig in een samenlevings- of huwelijkscontract. Dat heet een verrekenbeding. Partners moeten dan jaarlijks uitrekenen wat van hun gezamenlijke jaarinkomen resteert, en elk heeft recht op de helft.

Denk ook aan jullie partnerpensioen. Als je ongehuwd samenwoont, dan weet je pensioenfonds niet vanzelf dat je een partner hebt. Die moet je opgeven. Het aanmeldingsformulier staat meestal op het internet. Soms eist het fonds een samenlevingscontract waarin staat dat je ‘in elkaars levensonderhoud voorziet’. Of dat je een minimale periode bij elkaar huist, bijvoorbeeld minimaal zes maanden. De precieze eisen kunnen verschillen per fonds. Tot slot de dood. Dat is natuurlijk het laatste waaraan je denkt als je gaat samenwonen. Toch ligt de sterfte van mannen op elke leeftijd hoger dan die van vrouwen. Dus een slimme meid, die financieel afhankelijk is van een man, sluit tijdig een royale overlijdensrisicoverzekering op zijn leven. Die polis keert bij overlijden een bedrag ineens uit aan de begunstigde (jij bijvoorbeeld). Als jullie samenwonen of onder huwelijke voorwaarden zijn getrouwd en de begunstigde als verzekeringnemer op de polis staat, dan is de uitkering belastingvrij. Dat maakt het verlies niet goed, maar kan wel een pleister op de wonde zijn.

Hoe crisisbestendig ben jij? Test jezelf hier!

Gratis de Crisiskalender bij aankoop van het boek ‘Crisis. Wat te doen? Klik hier voor de actie 😊