Met plakbandpensioen

Posted on 2 min leestijd

Schrijver en journalist Gerhard Hormann gaat volgend jaar, als hij 55 is, met ‘plakbandpensioen’. Die term verwijst naar het feit dat hij zijn pensioeninkomen eigenhandig bij elkaar heeft geknutseld. En toch is Hormann geen miljonair. Ook zijn vrouw gaat hem niet onderhouden, want die werkt parttime in het onderwijs. Wel heeft huize Hormann door jarenlang zuinig leven de hypotheek vrijwel afbetaald. …

Boemerangkosten

Posted on 3 min leestijd

Vogelouders zijn ijverige maar strenge opvoeders. Wekenlang stoppen zij hun krijsende nageslacht vol wormen, torren, kevers en af en toe een stukje brood. Maar als ze volgroeid zijn, is de ouderliefde helemaal over. Behendig wippen pa en ma de kleintjes over de rand van het nest. Opgeruimd staat netjes. Eindelijk rust in de tent. Mensenouders zijn minder cru. Bijna nooit zetten …

Het laatste woord over geld en geluk

Posted on 3 min leestijd

Geld is het menselijk genieten in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan genieten, zet dus al zijn zinnen op geld. Dat zei de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer in de negentiende eeuw. Die uitspraak past nog prima in deze tijd. Want waarmee associëren we een ‘goed pensioen’, een ‘succesvolle carriere’ of een ‘goed leven’? Vaak eerder met koopkracht, geld en …

Kinderlokkers in schaapskleren

Posted on 3 min leestijd

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) luidt keer op keer de noodklok over de gebrekkige financiële vaardigheden van de jeugd. De laatste aanleiding is het Scholierenonderzoek 2016. Hieruit blijkt dat ouders vaker dan voorheen de geldzaken van hun schoolgaande kroost bestieren in plaats van de kinderen er zelf verantwoordelijk voor te maken. Drie jaar geleden betaalde 54% van de ouders alle …

Aandelenlease: De aanhouder wint

Posted on 3 min leestijd

Je zal maar geldjournaliste zijn. En ruim twintig jaar lang moeten waarschuwen voor aandelenleaseplannen, woekerpolissen, dubieuze beleggingsvehikels, hebberige adviseurs, domme hypotheekconstructies en andere rookgordijnen waaraan geldbedrijven teveel verdienden of dat nog steeds doen. Dat is niet altijd leuk, maar ook geen donquichotterie. Sinds begin jaren negentig heeft de financiële sector een eindeloze reeks ellendige geldproducten over Nederland uitgestort, waaraan miljoenen burgers …

Stop rentediscriminatie

Posted on 3 min leestijd

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Zo luidt de eerste zin van de Grondwet. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Zo krijgen oudere werkzoekenden moeilijker een baan dan jongere, verdienen vrouwen voor het hetzelfde werk gemiddeld minder dan mannen, …

Hoe je Oblomov laat sparen

Posted on 3 min leestijd

Tussen denken en doen gaapt een kloof. En die kloof is een ravijn als het om pensioenopbouw gaat. Want 96 van de 100 Nederlanders willen een goed pensioen en twee derde vindt het belangrijk ervoor te sparen, toont Nibud-onderzoek. Maar dat sparen doen we niet, waardoor grote groepen Nederlanders niet het pensioen gaan bereiken waarop ze hopen, stelt de Netspar-studie ‘Overcoming …

Schuldenerfenis blijft een valkuil

Posted on 3 min leestijd

Blij gemaakt met een dode mus. Of erger: de zwartepiet hebben gekregen. Zo voelt de ontvangst van een schuldenerfenis, een nalatenschap met meer schuld dan bezit. Eén op de honderd nagelaten boedels is zo’n zwartepiet, tonen CBS-cijfers uit 2011. Gemiddeld gaat het om een schuld van €50.000. Zou je zo’n pecherfenis aanpakken –juridisch heet dat zuivere aanvaarding- dan ben je principe …

De eigenwoningparadox

Posted on 3 min leestijd

Welvaart, fiscale voordelen en optimisme hebben het eigen huis immens populair gemaakt. In 1948 was 28 procent van onze woningvoorraad in handen van de bewoners zelf. Tegenwoordig is dat het dubbele: 56%. Slechts een klein clubje gefortuneerden betaalt een huis geheel van eigen geld. De meeste eigenaren hebben een hypotheek lopen. Daar zijn ze idealiter in hooguit dertig jaar, zo tegen …

Leer van de brexit en voorkom een rexit

Posted on 3 min leestijd

Na een ‘huwelijk’ van 43 jaar heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) Europa de wacht aangezegd. Dit ondanks berekeningen vooraf dat een breuk peperduur zou zijn. Het Britse ministerie van Financiën becijferde dat de brexit het VK 500.000 banen zou kosten en het Britse bruto binnenlands product met 3,6 procent zou laten krimpen. Daarnaast zouden de lonen, de koers van het Britse …