• Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Erica Verdegaal en haar afnemers.
  • Wij zijn gerechtigd verzend-, administratie- en eventueel bestelkosten afzonderlijk in rekening te brengen. 
  • Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. 
  • Annulering van bestellingen is mogelijk, mits de bestelling nog niet is verzonden.
  • Reclames worden in behandeling genomen indien deze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of indien dat eerder valt, de rekeningdatum, te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren. 
  • Doordat een afnemer bestelt, reserveert of contant dan wel op rekening koopt, geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee genoegen neemt.
  • Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.