Voor zo’n 20.000 Nederlandse vrouwen heeft het UWV een eenmalige uitkering van 5.600 euro bruto klaarliggen. Het gaat om vrouwen die in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 werkten als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner, en die in die periode zijn bevallen. Ken je vrouwen die mogelijk in de prijzen vallen? Waarschuw ze dan, want ze hebben tot en met 30 september de tijd om hun financiële meevaller aan te vragen bij het UWV. Wie niks doet, krijgt niks. Dus voor je het weet, gaat dit cadeautje aan je neus voorbij.

Rechtszaken

De uitkering van 5.600 euro bruto komt voort uit een aantal rechtszaken. Deze waren aangespannen, omdat er vóór mei 2005 een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen bestond, maar deze verviel door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo). In 2008 werd de bevallinguitkering opnieuw ingevoerd. Vanaf juni van dat jaar kregen bevallen vrouwen een uitkering van tenminste zestien weken via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ). Enkele moeders die de uitkering tussen mei 2005 en juni 2008 misliepen, stapten naar de rechter. Dit leidde de afgelopen jaren tot een aantal verschillende uitspraken. In 2011 stelde de Hoge Raad de procederende vrouwen in het ongelijk, maar in 2016 oordeelde de rechtbank Midden-Nederland anders. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de overheid in juli vorig jaar een compensatieregeling ingesteld voor vrouwen die de zwangerschaps- en bevallinguitkering misliepen.

Formuliertje invullen

Het aanvragen van de compensatie voor bevallen vrouwen gaat via een formulier van het UWV. Je kunt het op je computer invullen. De print moet je per post versturen. Op de uitkering zelf moet je nog even wachten, want die komt pas in 2019. Dit is zo geregeld, omdat je de extra uitkering moet optellen bij je belastbaar gezinsinkomen. En als je belastbaar gezinsinkomen stijgt, kan het gebeuren dat je dit jaar per abuis teveel huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget binnenkrijgt. Dat kan vervelend uitpakken, omdat de belastingdienst later terugvordert wat je teveel gekregen hebt. Door de compensatie volgend jaar uit te keren, kun je de extra uitkering tijdig doorgeven aan de fiscus.

Meer belasting, minder toeslagen

Reken je niet té rijk, als je de compensatie kan aanvragen en komend jaar binnenkrijgt. Want naast het feit dat het brutobedrag je recht toeslagen kan verlagen, wordt de uitkering opgeteld bij je inkomen, waardoor je er, afhankelijk van je inkomen, straks 36,93% of zelfs 49,5% inkomstenbelasting over moet betalen. Het was waarschijnlijk gunstiger geweest als je het geld had gekregen in het jaar van de bevalling. Waarschijnlijk verdiende je dat jaar minder, want de bevalling en de zorg voor de baby kostte je mogelijk een paar maanden onbetaald verlof. Maar voor de overheid is het terugdraaien van belastingaangiftes van tien tot dertien jaar geleden niet te doen. Ook krijg je geen rente uitgekeerd, omdat deze uitkering pas vele jaren nadien wordt uitbetaald.