Sloot je ooit een woekerpolis af bij Nationale Nederlanden of Aegon? Dan is er goed nieuws, want na 10 jaar procederen heeft de rechter twee belangrijke uitspraken gedaan.

NATIONALE NEDERLANDEN

Op 26 september 2023 heeft het gerechtshof Den Haag een voor woekerpolis-gedupeerden positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden (NN). NN heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. Ook was met klanten geen wilsovereenstemming bereikt over de hoogte van de overlijdensrisicopremie. Tot slot heeft NN klanten niet gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect van woekerpolissen. 

AEGON: FUNDPLAN, KOERSPLAN, VERMOGENSPLAN

Op 27 september 2023 heeft het gerechtshof Den Haag een positieve uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Voor het product Fundplan komt het hof tot een vergelijkbaar oordeel als in de zaak tegen NN. Aegon heeft zonder contractuele grondslag kosten voor zichzelf en de tussenpersoon ingehouden. Deze kosten moeten aan klanten worden terugbetaald. De procedure ziet ook op de producten Koersplan en Vermogensplan. Voor alle drie de producten stelt het hof vast dat Aegon onvoldoende informatie heeft verstrekt over de overlijdensrisicopremie en dat over de hoogte van de premie geen wilsovereenstemming met klanten is bereikt. Het ontbreken van wilsovereenstemming geldt ook voor de hoogte van de beleggingskosten en de aan- en verkoopkosten. Tenslotte oordeelde het hof dat bij Fundplan ook geen wilsovereenstemming is over de hoogte van de afkoopkosten, wijzigingskosten en termijnopslagen. De andere vorderingen van de vereniging worden door het hof afgewezen. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat Aegon haar klanten had moeten waarschuwen voor de bijzondere risico’s van de producten.

Voor meer informatie kun je terecht bij claim-organisaties als zoals woekerpolis.nl, consumentenbond.nl en consumentenclaim.nl.

Wil je tips voor je geldzaken? Abonneer je op mijn nieuwsbrief. Die is gratis, onafhankelijk en reclamevrij. Je kunt je hier opgeven.