Carrière maken, kinderen laten opgroeien, een sociaal leven onderhouden, je lijf en relatie fit houden, ouders ondersteunen met mantelzorg, en dan ook nog het huis schoonpoetsen, boodschappen doen, koken en het gras maaien. Pfff. Veel dertigers en veertigers hebben het hiermee zwaar, want ons land telt steeds meer koppels die een voltijdbaan combineren met een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur. Maar daar is de werkster, oppas of tuinman. Bijna 1 miljoen huishoudens (13%) huren hulp aan huis in. Die dienstverleners zorgen, tegen een afgesproken tarief, dat je na je werk kan neerploffen op een opgeruimde bank in een schoon huis met een nette tuin. De beloning is vaak cash, en niet zelden zwart, terwijl de overheid al bijna tien jaar geleden de regeling dienstverlening aan huis heeft opgetuigd.

Kent u de regeling dienstverlening aan huis? Waarschijnlijk niet. Toch geldt die voor elk huishouden dat hooguit drie dagen per week een hulp inhuurt. Ja, ook als die zwart (bij)verdient. Voor zo’n helper hoeft u weliswaar geen belastingen en premies af te dragen, maar daar staat een reeks verplichtingen tegenover. Eenvoudig haalbaar is het recht van de hulp op het minimumloon. Dat is nu circa €8,80 per uur, maar meestal krijgt ze meer. Minder bekend is dat de werkster, oppas of andere assistent recht heeft op 8% vakantiegeld, vier weken doorbetaalde vakantie en, bij ziekte, maximaal zes weken 70% van het loon (maar minimaal het minimumloon). U moet ook een veilige werkomgeving bieden. Breekt de hulp door een gammel trapje een been, dan bent u aansprakelijk voor de medische kosten en gederfde inkomsten.

Bij ontslag geldt een opzegtermijn van een maand als de hulp minder dan vijf jaar heeft gediend. Voor een langere dienstperiode kan de opzegtermijn oplopen tot vier maanden. Als ze minimaal twee jaar werkte, heeft ze bij ontslag recht op een transitievergoeding, vanwege de Wet werk en zekerheid (Wwz). Over de eerste tien dienstjaren bedraagt die vergoeding een zesde maandsalaris per gewerkt halfjaar. De opzegtermijn van de werkster zelf is een maand. Verder moet ze haar inkomsten opgeven bij de fiscus.

Let op als uw dienstverlener meer dan drie dagen per week voor u klust, bijvoorbeeld door dagelijks te wandelen met de hond. In zo’n geval bent u –patsboem- een soort werkgever met bijna alle bijbehorende plichten. U moet loonbelasting en werknemerspremies inhouden en afdragen, en bij ziekte maximaal twee jaar 70% van het loon (minimaal het minimumloon) doorbetalen. Met ontslag moet de hulp instemmen, of u moet toestemming hebben van de kantonrechter of het UWV. Na minimaal twee jaar dienst kan uw assistent ook een transitievergoeding claimen. De grootste risico’s heeft het in dienst hebben van een buitenlandse persoon zonder werkvergunning. Dat kan u op een boete van duizenden euro’s komen te staan.

Wat een regels. En risico’s. Toch lapt het gros van de huishoudens ze al een decennium aan de laars, ondanks de overheidscampagne over de regeling dienstverlening aan huis eind vorig jaar. Een doorsnee huishouden voelt zich geen werkgever; en de doorsnee assistent eist niet veel. Maar regels zijn regels. In principe kan uw helper vakantiegeld, vakantiedagen, een transitievergoeding en/of ziektegeld juridisch afdwingen, ook als het niet contractueel is vastgelegd. Wie nu bang wordt, kan twee dingen doen. ‘Officieel’ gaan inhuren met hulp van het arbeidscontract ‘dienstverlening aan huis’ op rijksoverheid.nl. Of de hele rompslomp uitbesteden aan een bemiddelingsbureau (zie kader). Voor €12,50 tot €16,50 per uur plus bemiddelingskosten ben je van alles af.

Vind een hulp

Behalve via vrienden, kennissen en familie is een hulp in de huishouding te vinden via bemiddelingsbureaus en marktplaatsen. De tarieven en het aanbod van bemiddelaars verschilt. Ikzoekeenwittewerkster.nl rekent €12,50 per uur plus een eenmalig bedrag aan bemiddelingskosten. Schoonmaak-student.nl rekent €10 per uur plus bemiddelingskosten. Huiscleaning.nl vraagt €12,80 per uur plus €34,95 bemiddelingskosten). Een hulp van homeworks.nl kost €16,50 per uur en tophulp.nl kost €15,75 per uur plus €50 bemiddelingskosten. Homecleaning werkt anders: €9 per uur plus 19,95 per maand. Enkele grote marktplaatsen voor huishoudelijke hulpen zijn nl.cleaning.com, regeltante.nl, marktplaats.nl en mijngemak.nl (voor mensen met een zorgverzekering bij Univé).